Όροι Χρήσης

 1. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
  Επισκεπτόμενοι το [www.PiraeusConferenceCenter.gr] (που θα αναφέρεται στο εξής ως η «Ιστοσελίδα») συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης όπως περιγράφονται πιο κάτω.
 2. Χρήση της Ιστοσελίδας
  Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να θέσει τους όρους που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Χρήση της Ιστοσελίδας απαιτεί πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, οι οποίοι ισχύουν σε όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
 3. Αναφορές
  Σε αυτή την Ιστοσελίδα, ο όρος “Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς” θα σημαίνει το Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς της εταιρείας «Το Μουσείο Ε.Π.Ε.», θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
  Σε αυτή την Ιστοσελίδα, ο όρος “ Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς ” θα σημαίνει το ” Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς ”, που βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, περικλειόμενο από τις οδούς Κατούνη και Μητροπόλεως.
  Σε αυτή την Ιστοσελίδα, ο όρος “‘Όμιλος Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς” θα σημαίνει την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
 4. Πνευματική ιδιοκτησία
  Το διαφημιστικό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, του κάθε είδους διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού, των δεδομένων, λογισμικού γραφικών, επωνυμιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων κτλ.) είναι ιδιοκτησία του «Μουσείο Ε.Π.Ε.» (όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση) και προστατεύεται από διατάξεις Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του «Μουσείο Ε.Π.Ε.».